دومین-جشنواره-شعر-و-داستان-شهنواز-ژورنال-زیستبان

اطلاعیه


به دلیل شروع بدون وقفه اولین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، اعلام نتایج منتخبین همزمان با اتمام مراحل نمایشگاه اعلام خواهد گردید. از کلیه شرکت کنندگان محترم تقاضامندیم، به دلیل حجم زیاد کاری دبیرخانه در روز های نمایشگاه، از تماس های مکرر خودداری نمایند.